1. Inspiratie
  2. Algemeen
  3. Ending violence against women is good for everyone!

Inspiratie Ending violence against women is good for everyone! 10 maanden geleden

Ending violence against women is good for everyone!

Op 25 november staan we stil bij iedere vorm van gendergerelateerd geweld dat resulteert in fysiek, seksueel of psychisch letsel of lijden bij vrouwen. Ongeacht of dit zich openbaar of privé afspeelt. Ook bedreiging, dwang of vrijheidsberoving behoren hiertoe.  

De gevolgen van zulke ervaringen kunnen psychologisch, seksueel en voortplanting gerelateerd van aard zijn en ze kunnen opduiken op alle momenten in hun leven. 

Hoewel gendergerelateerd geweld overal en bij iedereen kan gebeuren, zijn er toch vrouwen die extra kwetsbaar zijn, zoals kinderen, jonge meisjes of oudere vrouwen. Maar ook elke vrouw die zich identificeert als lesbisch, biseksueel, transgender of intersekse. En vergeet niet de vrouwen en meisjes die leven in een humanitaire crisis, vluchtelingen, vrouwen van een etnische minderheid of zij die leven met HIV of een beperking. Tja, dat zijn er dus eigenlijk heel wat hé.

Harde Feiten

  • 1 op 3 vrouwen en meisjes ervaart fysiek of seksueel geweld in haar leven, meestal toegebracht door de (ex-) partner.
  • Slechts 52% van de vrouwen in een relatie kunnen in alle vrijheid beslissingen nemen over seksualiteit, voorbehoedsmiddelen en gezondheidszorg 
  • Vandaag de dag zijn er wereldwijd 750 miljoen vrouwen die in het huwelijk stapten voor hun 18de verjaardag
  • 200 miljoen vrouwen en meisjes ondergingen genitale verminking 
  • 71% van alle slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes, 3 op 4 van deze groep wordt seksueel uitgebuit 

Geen ver van mijn bed show, tijd voor actie!

Te vaak denken we dat geweld naar vrouwen toe zich afspeelt "ergens ver weg" en niet in onze naaste omgeving. Maar als je naar de cijfers kijkt kan je er echt van op aan: Jij kent iemand die slachtoffer werd van gendergerelateerd geweld. Of ze dit gedeeld heeft met jou? Dat is iets anders. Cijfers en onderzoeken worden gebaseerd op meldingen of aangiftes. Het ‘dark number’, de zaken waarvan we geen weet hebben, ligt veel hoger. 

Het wordt dringend tijd dat we gendergerelateerd geweld gaan zien als een probleem dat ons ALLEMAAL aanbelangt. Wat kan jij zelf doen? 

  • Reageer op taalgebruik dat slachtoffers de schuld geeft, vrouwen objectiveert en seksueel geweld normaliseert. 
  • Praten helpt altijd! Bijvoorbeeld een gesprek aangaan met de politie/huisdokter/een goede vriend of een psycholoog. Maar ook correcte informatieoverdracht tijdens de lessen seksuele opvoeding is noodzakelijk.
  • Biedt een luisterend oor aan slachtoffers en bekijk, indien zij dit zien zitten, hoe je bij de juiste mensen een melding kan doen

Meer weten?

https://www.un.org/en/events/e...